Ulykkesforsikring

Kommer du til skade og får varige mén, kan det ændre dit liv markant. Med en ulykkesforsikring kan du afhjælpe nogle af de økonomiske konsekvenser, en ulykke ofte medfører – og komme godt videre.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

Hvis du kommer til skade i en ulykke, kan du få hjælp hos lægen eller på sygehuset. Men nogle ulykker kan være så voldsomme, at de giver varige skader og kroniske smerter. Med en ulykkesforsikring kan du få erstatning, hvis du får varige mén efter en pludselig ulykke.

Har du en ulykkesforsikring hos Concordia Forsikring, kan du få erstatning allerede fra en méngrad på 5 %. Får du et varigt mén på 30 % eller derover, ydes der i de fleste tilfælde dobbelterstatning fra ulykkesforsikringen. 

Udover at sikre dig økonomisk dækker forsikringen også udgifter til fysioterapi og kiropraktorbehandling i op til 12 måneder efter ulykken – uden nogen beløbsgrænse. Hvis du får brug for psykologisk krisehjælp, kan der ligeledes være hjælp at hente fra ulykkesforsikringen.

Se produktarket for vores ulykkesforsikring

Grunddækning

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker følger af ulykkestilfælde; dvs. pludselige hændelser, der forårsager personskade. Du kan enten tegne forsikringen som en heltidsdækning, der dækker dig hele døgnet rundt – også når du er på arbejde – eller som en fritidsdækning, hvor du kun er dækket i din fritid.

Dækker bl.a.:

 • Erstatning ved varigt mén. Du vælger selv, om forsikringen skal erstatte fra en méngrad på 5 % eller 10 % 
 • Invaliditet med dobbelterstatning allerede fra 30 % varigt mén
 • Tand- og tyggeskader
 • Behandlingsudgifter til fysioterapeut og kiropraktor – uden nogen beløbsgrænse
 • Farlig sport, som eks. skiløb eller rafting, samt kørsel på motorcykel eller scooter
 • Udgifter til akut psykologisk krisehjælp, når der er tale om en direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde 

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader, der skyldes overbelastning
 • Nakke- eller rygsmerter og nakke- eller rygskader som følge af almindelig dagligdags bevægelser, uden relevant belastning
 • Sygdom – ej heller ulykkestilfælde – der skyldes sygdom
 • Forgiftninger fra mad, drikke, rusmidler, medicin eller narkotiske midler
 • Professionel sport
 • Skader på ting, herunder briller, kontaktlinser, tøj, smykker og elektronik 
 • Skader på tandproteser ved tyggeskader

Tilvalgsdækninger

Dødsfald

Med en dødsfaldsdækning på ulykkesforsikringen sikrer du dine nærmeste pårørende økonomisk, hvis du skulle gå bort som følge af en ulykke. Du vælger selv, hvilken sum du ønsker at være dækket med.

Dækker:

 • Dødsfald som følge af ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen – hvis dødsfaldet indtræder inden for et år efter ulykken

Dækker bl.a. ikke:

 • Dødsfald som følge af sygdom

Bruddækning (voksne)

Med bruddækning er du sikret et engangsbeløb, hvis du ved et ulykkestilfælde pådrager dig brud eller overrivning. Det kan f.eks. være et brud på kravebenet eller et overrevet korsbånd.

Dækker:

 • Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til et brud eller overrivning. Du får et engangsbeløb på 12.000 kr. ved ét brud og 18.000 kr. ved flere samtidige brud

Dækker bl.a. ikke:

 • Ved brud på fingre, tæer, ribben, ansigt og hoved
 • Træthedsbrud eller stress-fraktur
 • Skader, der skyldes forudbestående mén, sygdom eller lidelser

Børneulykkesforsikring

Vores børn er det dyrebareste, vi har. Med en børneulykkesforsikring sikrer du dit barn – derhjemme, i skolen, på sportspladsen eller i forbindelse med fritidsjobbet.

Børn kan forsikres på forældrenes dækning eller på en særskilt børneulykkesforsikring. Vi forsikrer dit barn præmiefrit med dækning for varigt mén – med en sum på 1 mio. kr. – indtil barnet fylder 2 år. Herefter fortsætter forsikringen med præmiebetaling, indtil barnet fylder 18 år.

Dækker bl.a.:

 • Erstatning ved varigt mén. Du vælger selv, om forsikringen skal erstatte fra en méngrad på 5 % eller 10 %
 • Erstatning for total blindhed uanset årsag
 • Erstatning for direkte følge af børnelammelse og epidemisk meningitis
 • Ved dødsfald som følge af ulykkestilfælde ydes der erstatning på 50.000 kr.
 • Tand- og tyggeskader
 • Udgifter til akut psykologisk krisehjælp samt fysioterapeutisk eller kiropraktisk behandling, når der er tale om en direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde

Dækker bl.a. ikke:

 • Skader, der skyldes overbelastning
 • Sygdom – ej heller ulykkestilfælde, der skyldes sygdom
 • Forgiftninger fra mad, drikke, rusmidler, medicin eller narkotiske midler
 • Professionel sport
 • Skader på ting, herunder briller, kontaktlinser, tøj, smykker og elektronik 

 

Mod en merpræmie kan børneulykkesforsikringen udvides med en særlig børnedækning, som omfatter:

 • Bruddækning: Ved brudskader på eks. fod eller arm ydes erstatning for bruddækning på 1 % af forsikringssummen (dog maks. 12.000 kr.) – uanset, om skaden fører til varigt mén eller ej.

 • Indlæggelsesdækning: Hvis dit barn indlægges i mere end 7 sammenhængende dage i forbindelse med et ulykkestilfælde, får du udbetalt 400 kr. pr. indlæggelsesdag. Erstatningen sker fra første indlæggelsesdag og i op til 1 år.

 • Erstatning for varigt mén ved sygdom: Forsikringen dækker ved varigt mén som følge af sygdom, der er opstået efter forsikringens ikrafttræden. Der ydes erstatning fra en méngrad på enten 5 % eller 10 %, alt efter hvilken dækning der er valgt for barnet.

Hvilken ulykkesforsikring passer til dig?

Hos Concordia Forsikring har du mulighed for at skræddersy din ulykkesforsikring, så den passer præcis til dig og dit liv. Med vores grunddækning får du en god, solid basisdækning, hvor du selv vælger méngrad og forsikringssummer. Derudover har du mulighed for at udvide forsikringen med de tilvalgsdækninger, der giver mest mening for dig.

Har du brug for dækning hele døgnet eller kun i fritiden?

Med en heltidsdækning er du sikret døgnet rundt – uanset om du er på arbejde eller holder fri. Når du tegner en heltidsulykkesforsikring, afgør dit arbejde, hvilken fareklasse du skal placeres i. Der er nemlig forskel på, hvor stor risikoen for ulykker er, når du arbejder som håndværker, brandmand eller pædagog, og når du sidder på et kontor bag en computerskærm.

En fritidsulykkesforsikring dækker dig kun i din fritid. Vælger du en fritidsdækning, bliver din ulykkesforsikring naturligvis billigere, men det er altid en god idé at tjekke med din arbejdsgiver, om du er forsikret via arbejdspladsen, inden du vælger dækning. 

Du skal ligeledes være opmærksom på, at skader sket i forbindelse med vennetjenester, håndsrækninger og lignende arbejde, også kan være undtaget på en fritidsulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen for børn er en heltidsdækning og gælder således hele døgnet – også når barnet er i skole eller på fritidsjob.

Hvilken forsikringssum skal du vælge?

Når du køber din ulykkesforsikring, skal du tage stilling til, hvor meget du vil forsikres for ved henholdsvis invaliditet og død. Forsikringssummen for invaliditet har f.eks. betydning for, hvor mange penge du får udbetalt i erstatning, hvis uheldet er ude, men også for prisen på din ulykkesforsikring.

Hvilken méngrad skal du vælge?

Méngraden defineres fra 0 til 100 %. Jo mere omfattende følgerne af en ulykke er, jo højere fastsættes det varige mén til – og jo højere erstatning får du fra ulykkesforsikringen.

Hos Concordia Forsikring kan du vælge erstatning fra en varig méngrad på enten 5 % eller 10 %. Ved invaliditet med minimum 30 % varige men ydes typisk dobbelterstatning – uanset hvilken méngrad du ellers måtte have valgt.

Få rabat på din ulykkesforsikring

Er du Totalkunde hos Concordia Forsikring, sparer du 10 % på dine forsikringer – også på din ulykkesforsikring. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en ulykkesforsikring?

Prisen på din ulykkesforsikring afhænger af følgende faktorer:

 • Størrelsen på forsikringssummen udbetalt ved død og/eller invaliditet
 • Méngraden (enten 5 % eller 10 %)
 • Om du ønsker en heltids- eller en fritidsdækning. Tegner du en heltidsdækning, fastsættes prisen ud fra dit erhverv
 • Tillægsdækninger

Er du Totalkunde, får du 10 % rabat på din ulykkesforsikring. 

Ønsker du en konkret pris på en ulykkesforsikring, kan du bestille et uforpligtende forsikringstilbud. Vi garanterer personlig rådgivning og sørger for, at forsikringen passer til dig og dit liv.

Er mit barn dækket af ulykkesforsikringen?

Dit barn er dækket af din ulykkesforsikring, så snart du har oplyst os navn og cpr-nr., og barnet er påført din police.

Børn forsikres præmiefrit for varigt mén – med en sum på 1 mio. kr. – indtil de fylder 2 år. Herefter forsætter forsikringen med præmiebetaling, indtil første hovedforfald efter det fyldte 18. år.

I forbindelse med at dit barn fylder 18 år, skal der oprettes en selvstændig forsikring. Men bare rolig – vi kontakter jer, kort tid inden teenageren udgår af ulykkesforsikringen, så vi sikrer os, at I fortsat er ordentligt dækket ind.

Hvad betyder varigt mén?

Skader fra ulykker kan give permanente gener – også kaldet varige mén.

Jo mere omfattende følgerne af en ulykke er, jo højere fastsættes det varige mén til. Og jo højere erstatning får du fra ulykkesforsikringen.

Når du køber en ulykkesforsikring hos Concordia Forsikring, skal du samtidig vælge forsikringssum for invaliditet (varigt mén). Forsikringssummen har indflydelse på, hvor meget du kan få udbetalt, hvis du får mén efter en ulykke.

Hvis du f.eks. har valgt en forsikringssum på 1.000.000 kr., og i forbindelse med en ulykke får tilkendt et varigt mén på 5 %, får du udbetalt 50.000 kr. fra forsikringen.

Méngraden kan som regel først fastsættes, når din tilstand er stationær og varig. Typisk vil der gå mindst et år fra ulykkesdatoen, og sommetider endnu længere, før méngraden er fastsat.

Dækker ulykkesforsikring tandskader og tyggeskader?

Forsikringen betaler rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling i forbindelse med en dækningsberettiget ulykke. Det kan f.eks. være, hvis du vælter på din cykel eller kommer galt afsted i en fodboldkamp.

Som ét af de eneste forsikringsselskaber dækker vi også tyggeskader – eksempelvis hvis du tygger på en hård karamel eller en olivensten.

Dækker ulykkesforsikringen i udlandet?

Vores ulykkesforsikring dækker uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland og alle EU-medlemslande. Derudover dækker forsikringen under rejser og midlertidige ophold i op til 2 års varighed i den øvrige del af verden.

Er der mulighed for at få dækning for kritisk sygdom?

Vi tilbyder desværre ikke sygdomsdækning på ulykkesforsikringen og har heller ikke en sundhedsforsikring. Her kan du som regel blive sikret via din bank eller dit pensionsselskab i stedet.

Dækker ulykkesforsikringen dykning, farlig sport, ridning og motorcykelkørsel?

Vores ulykkesforsikring inkluderer altid dækning for farlig sport og motorcykelkørsel – uden du skal betale ekstra for det.

Du er bl.a. dækket, hvis du dyrker ridning, hestevæddeløb, dykning, bjergbestigning, faldskærmsudspring eller lignende.

Kontaktsport og kampsportsgrene er dog undtaget på tandskadedækningen.

Derfor skal du vælge Concordia Forsikring

Forsikring handler om, at du og din familie skal være sikret bedst muligt, hvis livet pludselig tager en drejning. Det vigtigste for os er at gøre din hverdag mere tryg, og vi er her for at hjælpe dig. Tag vores ord for det – men endnu bedre, tag vores kunders ord for det.

Stella L. Nielsen
Adm. direktør

Få et forsikringstilbud

Hos Concordia Forsikring er forsikringstilbud altid personlige – og skræddersyet til at matche dine behov. Udfyld formularen og bliv kontaktet af en rådgiver. Så finder vi sammen ud af, hvordan du bliver sikret bedst muligt.