Skadesattest

Du kan få udstedet en skadesattest på et køretøj, hvis køretøjet er forsikret hos os. Læs her, hvordan du kan anmode om skadesattest til motorkøretøjsforsikring.

Concordia Forsikring udsteder efter anmodning fra forsikringstager en skadesattest, jf. bekendtgørelse om brug af attester om erstatningskrav for forsikringsselskaber der har tilladelse til at udøve skadesforsikringsvirksomhed.

Skadesattesten indeholder oplysning om anmeldte erstatningskrav fra tredjemand for skader, som berører det forsikrede motorkøretøj.

I de tilfælde, hvor Concordia Forsikring anvender en skadesattest ved fastsættelsen af præmie, kan vi benytte attestens oplysninger til at indplacere motorkøretøjet i vores præmietrin. Indplacering i præmietrin sker på baggrund af antallet af skadefri år (anciennitet).

Concordia Forsikring behandler alle skadesattester ens, uanset i hvilket land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skadesattesten er udstedt.