Finanstilsyn

Alle forsikringsselskaber er underlagt tilsyn fra finanstilsynet. Det er en ekstra tryghed for dig som kunde.

Finanstilsynet kontrollerer, at selskaberne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de påtager sig – det kaldes solvenstilsyn. Derudover fører de tilsyn med, at den øvrige finansielle lovgivning overholdes. 

I december 2015 var Finanstilsynet på ordinært inspektionsbesøg hos Concordia Forsikring - seneste ordinære tilsynsbesøg forinden da blev gennemført i november 2011.

Finanstilsyn - redegørelser og kommentarer

Nedenfor finder du Finanstilsynets redegørelse fra 2015 samt Concordia Forsikrings kommentarer til inspektionsbesøget og redegørelsen fra 2015.