Fritids- eller heltidsdækning på ulykkesforsikringen?

Ulykkesforsikringen sikrer dig økonomisk, hvis du får varige mén efter en ulykke. Med en fritidsulykkesforsikring er du kun dækket i fritiden, mens du med en heltidsulykkesforsikring er dækket hele døgnet. Bliv klogere på, hvilken dækning du skal vælge.

Vælg mellem en fritids- og heltidsulykkesforsikring

Som voksen kan du som regel vælge mellem en fritidsdækning og en heltidsdækning, når du vil forsikres i tilfælde af ulykker. Om du bør vælge en fritids- eller en heltidsulykkesforsikring afhænger primært af dine egne behov og ønsker til dækning.

En fritidsulykkesforsikring dækker udelukkende, hvis du kommer til skade uden for arbejdstiden. Forsikringen er typisk billigere end en heltidsulykkesforsikring, fordi den kun dækker dig delvist. Vær opmærksom på, at skader sket i forbindelse med vennetjenester, håndsrækninger og lignende arbejde også kan være undtaget på en fritidsulykkesforsikring.

En heltidsulykkesforsikring dækker dig døgnet rundt – både når du er på arbejde, og når du holder fri. Dit arbejde afgør, hvilken fareklasse du skal placeres i. Der er nemlig forskel på, hvor stor risikoen for ulykker er, alt efter om du har et kontorarbejde eller er håndværker.

 

Hvorfor have en fritidsulykkesforsikring?

  • Forsikringen er billigere end en heltidsulykkesforsikring.

  • Hvis du er lønmodtager og arbejder mindst 400 timer om året med fast arbejdstid er du dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, når du er på job – vær dog opmærksom på, at dækningen derfra kan være relativt lav.

  • Nogle virksomheder tilbyder syge- og ulykkesforsikring til medarbejderne, så måske er du allerede godt dækket ind via dit arbejde.

Hvorfor have en heltidsulykkesforsikring?

  • Forsikringen dækker dig hele døgnet – uanset om du er på arbejde eller holder fri.

  • Forsikringen giver dig en omfattende beskyttelse, så du også er dækket i forbindelse med vennetjenester og lignende.

  • Supplerende dækning til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

  • Hvis du eksempelvis er selvstændig erhvervsdrivende, er det ikke muligt at være dækket af en fritidsulykkesforsikring.

Hvad koster en fritidsulykkesforsikring og en heltidsulykkesforsikring?

En fritidsulykkesforsikring er typisk billigere end en heltidsulykkesforsikring, eftersom den kun dækker dig delvist – og ikke påvirkes at din jobmæssige funktion.

Prisen på en ulykkesforsikring afhænger dog altid af størrelsen på forsikringssummen – og hvorvidt du tegner tillægsdækninger. Hvis du vælger en mere omfattende dækning, vil præmien tilsvarende blive højere.

Hvilken ulykkesforsikring skal du vælge?

Er du i tvivl, om du skal vælge en fritids- eller heltidsulykkesforsikring? Kontakt os eller bestil et uforpligtende forsikringstilbud – så tager vi en snak om dine ønsker og behov.

 

Bestil et tilbud på ulykkesforsikring