Lystfartøjsforsikring

LYSTFARTØJSFORSIKRING

Lystfartøjsforsikringen kan tegnes, uanset om du har et lille eller et stort lystfartøj – og uanset hvor ofte du sejler.
  • Ansvar
  • Kasko
  • Retshjælp

Læs mere

LYSTFARTØJSFORSIKRING Info

Ansvar

Kasko

Retshjælp

Forsikringspræmie

Ansvar

I modsætning til køretøjer, så er en ansvarsforsikring ikke lovpligtig ved lystfartøjer. Men som bådejer er det trygt at vide, at du er godt dækket, hvis du kommer til at forvolde skader under sejlads. Ansvarsforsikringen betaler de skader, du måtte komme til at lave på andre personer og andres ting. Skader på dit eget lystfartøj er ikke dækket af ansvarsforsikringen.

Kasko

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader, der kan komme på dit lystfartøj, f.eks. skader på skrog, rig, sejl, maskineri og almindeligt bådudstyr som lanterne, anker og fendere. Dit lystfartøj er også dækket i tilfælde af brand, tyveri, kæntring, grundstødning, kollision samt skader under ophaling og transport. Forsikringen dækker også skader på personlige ejendele som f.eks. støvler, sengetøj og fiskegrej.

Retshjælp

Lystfartøjsforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Forsikringspræmie

Prisen på lystfartøjsforsikringen afhænger af bådtype, bådens handelsværdi, dit sejladsområde, din sejladsperiode (sæson) samt din sejler-anciennitet. For hvert år, du sejler skadefri, falder din forsikringspræmie indtil det laveste trin er nået. Tegner du en lystfartøjsforsikring med en forhøjet selvrisiko, får du en billigere præmie. Har du et duelighedsbevis eller anden nautisk eksamen, får du yderligere rabat.