Concordia Forsikring

Siden 2009 har Concordia Forsikring tegnet sin kontur i den danske forsikringsverden.

Concordia Forsikring har afdelingskontorer i Aars, Odense, Ærøskøbing og på Læsø.

Concordia Forsikring tilbyder alle typer forsikringer til private, primært på Fyn, mens forsikringer til mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og landbrug tilbydes over hele landet.

Desuden er Concordia Forsikring - via Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring - et særdeles kendt navn blandt dyrevenner. 

Concordia Forsikrings bestyrelse:

Erling Sørensen - Formand for bestyrelsen samt medlem af revisionsudvalget
Per Mikkelsen
P.C. Houmann Larsen
Leo Holm Petersen
Torben Søgaard Jensen - Formand for revisionsudvalget
Kristian Bollerup - Uafhængigt og særligt sagkyndigt medlem af revisionsudvalget

Direktion:
Ole Færch - Adm. direktør

Concordia Forsikring er en del af Himmerland Forsikring-koncernen

Himmerland Forsikring er moderselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Himmerland Forsikring er et særdeles velkonsolideret selskab med et godt og sundt økonomisk fundament.

Himmerland Forsikring består i dag af en række koncernforbundne selskaber:

  • Moderselskabet: Himmerland Forsikring gs.
  • Datterselskaberne: Concordia Forsikring as. (herunder Ærø Brand Forsikring, Læsø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring), Himmerland Salg & Service as. samt Himmerland Ejendom & Bolig as.

Koncerndiagram