Historie
Concordia Forsikring as. er et forsikringsselskab, dannet på baggrund af en sammenlægning mellem FYNBO Forsikring as. og NORD Forsikring as.

Begge selskaber var 100% ejet af Himmerland Forsikring koncernen, der også er eneejer af det nye Concordia selskab.

Himmerland Forsikring koncernen har i mere end 120 år forsikret private, landbrug og erhvervsvirksomheder.

Concordia Forsikring as. er således medlem af en forsikringsvirksomhed med tradition for kvalitetsforsikring og god og reel kundebetjening. Både ved indtegning og ved skadebehandling!

Hos Concordia Forsikring koncentrerer vi os om skadesforsikring for private kunder, landbrugskunder, mindre og mellemstore virksomheder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring for kæledyr og heste.

Vi glæder os til at leve op til dine forventninger.