Landbolig Total - med garantierstatning
En landbolig er natur, miljø, muligheder og gode oplevelser. Det vil vi gerne forsikre med Landbolig Total. En meget populær forsikring der samler alle de nødvendige dækninger i en forsikring og på én police. Denne forsikring vil du opleve som enkel, fordelagtig og ligetil, og den tager sig af det uventede...og udbygningerne dem forsikrer vi med erstatningsgaranti!
Garantierstatning - hvorfor?
Store storme har gennem tiden givet mange ejere af nedlagte landbrug en ubehagelig overraskelse. Ikke mindst orkanen i januar 2005. Da skaderne skulle gøres op, kunne dagspressen fortælle adskillige historier om forsikringstagere, der ikke opnåede fuld erstatning. Problemet var, at bygningsdelene var nedslidte og derfor ikke berettiget til fuld erstatning.
Med Concordia Forsikrings garantierstatningsprincip får du ingen ubehagelige overraskelser. Du ved allerede ved forsikringstegning, hvordan vi erstatter. Det er sikkerhed!
Efter 5 år genbesigtiger vi din ejendom og aftaler evt. forlængelse af garantiordningen for en ny 5-årig periode.